Nieuws

Wij zijn gesloten van 1 t/m 4 november

Benoveren!

Stippel jouw ideale benovatietraject uit: https://www.mijnbenovatie.be/

In 2019 dalen de premies voor dakisolatie

Contacteer ons voor meer informatie

Benoveren!

Promotie Velux

Profiteer nu van de mooie promoties van Velux en laat uw oude dakramen en koepels vervangen.

Neem zeker contact op voor meer informatie.

Promotie Velux

Levensloop 2018

Levensloop 2018

Vakantie

Wij gaan er even tussenuit van 23 juli tot en met 29 juli

Van 30 juli tot en met 5 augustus zijn wij enkel per mail bereikbaar op info@aldak.be

Vakantie

WK 2018

We supporteren onze red devils naar de 3e plaats!

Komaan mannen ga voor dat brons.

WK 2018

General Data Protection Regulation

Deze website is eigendom van Aldak bvba

Contactgegevens:

Aldak bvba, Pareinlaan 1A, 9120 Beveren

Tel: 03/775.65.65

E-mail : info@aldak.be

0ndernemingsnummer: BE 0417.501.460

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Aldak op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@aldak.be. Bent u het niet eens met de manier waarop bedrijf uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Meer informatie over de manier waarop Aldak omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming kan u opvragen via mail: info@aldak.be

Aldak verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer. Indien u dit als prospect niet wil, volstaat een mail.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Aldak contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Tuin & Kasteel editie 2018

U kan ons vinden op Tuin & Kasteel van 10 t/m 13 mei op stand nr. 80

Tuin & Kasteel editie 2018

Vakantie

Wij gaan er even tussenuit, van 15 juli tot en met 23 juli zijn wij gesloten.

 

Vakantie

Showroom

Heeft u de verschillende stalen en types van houtbekleding al zien liggen? Kom ze vlug ontdekken in onze showroom!

Showroom